Drukuj

 

 

 

 

 

 

                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

 Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 Operacja mająca na celu remont połączony z modernizacją zabytkowego budynku Lamusa Dworskiego

w Rzucowie i przystosowanie obiektu do celów rekreacyjnych i turystycznych 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 – mały projekt

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

www.we-dworze.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone ©