Drukuj

Kalendarium

 

XI –  XII w.

Grodzisko będące świadectwem dawnej strażnicy granicznej kasztelani żarnowskiej

XVI w.

W Rzucowie powstaje kuźnica

1762

Budowa zakładu wielkopiecowego będącego własnością Franciszka Leszczyńskiego

1837

Wojciech Krigar nabywa majątek rzucowski od Eleonory z Leszczyńskich Świętosławskiej

1840 – 1850

Rozbudowa i modernizacja istniejących zakładów przez Wojciecha Krigara

1848

Wojciech Krigar znosi pańszczyznę w majątku rzucowskim

1852

Spis mieszkańców miasta Warszawy wspomina o Łukaszu Mokiejewskim, zamieszkałym przy ulicy Zapiecek

1852

Narodziny Adama Jana Mokiejewskiego (s. Łukasza i Marianny Magdaleny z  Głodkiewiczów)

1859

Łukasz Mokiejewski zakłada destylarnię alkoholi, przy ul. Grzybowskiej 30 w Warszawie

1853

Umiera Wojciech Krigar, majątek ziemski wraz z zakładami dziedziczy syn Andrzej

1863

Produkcja broni dla powstańców w rzucowskiej fabryce za przyzwoleniem Andrzeja K.

1863

Andrzej Krigar otwiera Fabrykę Zapałek

1872

Andrzej Krigar otrzymuje srebrny medal na wystawie politechnicznej w Moskwie za bardzo dobrą kolekcje „pod względem fabrykacji i próbki zapałek”

1872

Umiera Łukasz Mokiejewski, ojciec Adama

1879

Ślub Adama i Heleny Juli z Genelich, córki Albina i Wilhelminy z Papków w parafii Św. Andrzeja w Warszawie

ok. 1880

Zamknięcie Fabryki zapałek

ok. 1882

Wdowa po Albinie Genelim nabywa majątek rzucowski wraz zakładami

1882

Umiera Andrzej Krigar (w wyniku obrażeń po pojedynku z hrabią Ludwikiem Platerem z Niekłania)

1882

Otwarcie filii destylarni A. Mokiejewskiego, przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi

ok. 1884

Adam Mokiejewski nabywa majątek Rzuców obejmujący pola i lasy o powierzchni 400 ha oraz zakłady przemysłowe

1884-1892

Budowa modrzewiowego Dworu

1885

Budowa pieca „kopulak” inicjowana przez Adama Mokiejewskiego 

1885

Wystawa producentów żelaza: Rzuców, Bliżyn oraz Chlewiska jako istotne ośrodki przemysłowe

1885

Nagroda (brąz) w skali kraju, za wyroby destylarni Adama Mokiejewskiego

1887

Narodziny Witolda Mokiejewskiego; syn Adama i Heleny Julii z d. Geneli

1890

Adam Mokiejewski z Rzucowa wspiera materialnie ofiary klęski w Jedlińsku

1893

W Rzucowie w wieku 62 lat umiera teściowa Adama – Wilhelmina Geneli z  Papków

1895

W Berlinie w wieku 34 lat umiera Helena, pierwsza żona Adama

1895  ?

Ślub Adama z Marią z d. Geneli, starszą siostrą zmarłej Heleny

1895 - 1900

Warszawska destylarnia Adama Mokiejewskiego nosi nazwę Stefana Genelego

1899

Narodziny jedynej córki Adama i drugiej żony Marii, którą po pierwszej żonie Adama nazywają imieniem Helena

1901

Adam Mokiejewski buduje szkołę w Rzucowie

1905

Budowa modrzewiowego pensjonatu „Gucin”

1905

Rozbudowa modrzewiowego Dworu w Rzucowie, budowa okazałej bramy wjazdowej

1911

Karol Geneli jest dyrektorem Odlewni Rzuców. Biuro sprzedaży odlewni mieści się przy ul. Grzybowskiej 30 w Warszawie

1911

Zatrudnienie w rzucowskich zakładach przemysłowych wynosi 170 osób

1914

Adam w wieku 54 lat przepisuje majątek Rzuców synowi, inż. Witoldowi Mokiejewskiemu (lat 27)

1914 – 1918

I wojna światowa, następuje istotny spadek produkcji zakładów

ok. 1920

Witold Mokiejewski buduje pensjonat – willę dla odwiedzających gości

1920

W majątku rzucowskim przebywają harcerze z Końskich

1921

Umiera Adam Mokiejewski

1924

Witold Mokiejewski zamyka walcownię a otwiera tartak

1925

Dziedzic wspiera budowę sali gimnastycznej „Sokolni” w Końskich

ok. 1926

Budowa stawów tzw. sadzawek w celach uruchomienia hodowli ryb

1926

Budowa remizy strażackiej, w której odbywają się także różne imprezy i zabawy społeczne

1928 – 1931

Kolonie letnie harcerek ze Skarżyska-Kamiennej

1929 – 1933

Światowy kryzys ekonomiczny - dalsze osłabienie działalności gospodarczej zakładów przemysłowych

lata 30–ste /40-ste

Rozebrany zostaje dawny dwór Krigarów

1932

Zakłady przemysłowe zostają wydzierżawione Gustawowi Kiedrzyńskiemu, który następnie zawiązuje spółkę z dwoma inwestorami w wyniku czego następuje ponowny rozkwit działalności

1939

Oferta zakładu spółki obejmuje 60 produktów zbywanych w kraju i za granicą, zatrudnienie do 300 osób na jednej zmianie

1939

Tuż przed wybuchem wojny we Dworze Mokiejewskich wakacje wraz z rodzicami spędza Andrzej Łapicki

1939

Wybuch II wojny światowej

1940

Aresztowanie Witolda przez Gestapo, osadzenie w Buchenwald, następnie w Dachau

1940

Zarządem majątku rzucowskiego i ninkowskiego zajmuje się Wanda Mokiejewska

1942

W zamku w Hartheim obok Linz (Austria) zostaje zamordowany Witold

1942

Po śmierci G. Kiedrzyńskiego, Wanda przejmuje kierownictwo nad zakładami przemysłowymi

1944

Roman Mokiejewski zostaje osadzony na Pawiaku i rozstrzelany przez Niemców

1944

Stalinowski dekret o reformie rolnej

po 1945

Konfiskata majątku rzucowskiego, Wanda Mokiejewska wraz z synami zostaje zmuszona przez władze PRL do opuszczenia majątku

1948

Dwór przeznaczony zostaje na Państwowy Dom Dziecka (PDD) 

lata 60-te/ 70-te

Na miejscu dawnego Dworu Krigarów wybudowany zostaje Dom Nauczyciela o komunistycznej bryle

lata 70-te

Remont i wymiana pokrycia dachowego Dworu

lata 90-te

Prywatyzacja zakładów odlewni rzucowskiej

1996

PDD opuszcza Dwór

2011

Dwór wraz z ‘resztówką’ – pozostałościami parku – w drodze otwartego przetargu - trafia w prywatne ręce